0
0 Kč

Reklamace

Reklamace


Na skryté vady zboží (nespecifikované v nabídce) se vztahuje 7-denní reklamační lhůta. Během této doby lze zakoupené zboží reklamovat. Totožná 7-denní lhůta platí i na rozpor zboží, když nesouhlasí věc s objednávkou. Uplynutím této lhůty zákazník pozbývá právo jakkoliv obdržené zboží reklamovat, nebo kupní smlouvu rozporovat. Nejsme schopni tuto lhůtu jakkoliv prodloužit a proto prosím tomuto věnujte dostatečnou pozornost. Je tedy nezbytné, aby kupující bezodkladně po převzetí zboží toto náležitě zkontroloval, prověřil jeho funkčnost a shodu s kupní smlouvou. Dnem přijetí reklamace se vždy počítá den doučení zboží na provozovnu, ať osobně nebo přepravní službou. (pozor Česká pošta je schopna doručovat balík i týden).


Reklamační lhůta začíná běžet od prvního pokusu o doručení zboží přepravcem. Pokud zvolíte osobní odběr, tak reklamační lhůta běží od prvního zaslání výzvy k převzetí. Věnujte tomuto náležitou pozornost. Vyhneme se zbytečným dohadům. Děkujeme


V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.

 

Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

 

Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem PPL , je kupující povinen zboží překontrolovat v přítomnosti řidiče a to neodkladně. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození, je nutno tuto skutečnost uvést v přepravním listě, který obdržíte od řidiče při převzetí. Pozdější reklamace poškozeného zboží přepravou nemohou být prodávajícím ani přepravcem uznány.

 

Je-li zboží doručováno na zadanou adresu jiným smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.

 

V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.

Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

 

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.rarmar.cz reklamovatelná vada, kupující zašle toto zboží na adresu skladu AUTO PARTS rar&mar s.r.o., a tuto skutečnost ohlásí nejlépe telefonicky na čísle +420 601 106 735 , nebo emailem na adresu info@rarmar.cz, nebo je zde i možnost toto zboží doručit osobně na náš sklad.

 

V případě poslání reklamace zpět prodávajícímu, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

 

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Nejnižší ceny na českém internetu
doprava zdarma od 2.500 Kč
bezpečné online platby